Мал шаруашылығы бөлімі

ЛАУАЗЫМДЫҚ НҰСҚАУЛЫҚ

МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ БӨЛІМІНІҢ БАСШЫСЫ

 1. Жалпы ережелер

1.1. Мал шаруашылығы бөлімінің бөлім басшысы басшылар санатына жатады.

1.2. Мал шаруашылығы бөлімінің бөлім басшысы Жамбыл облысы әкімдігінің ауыл шаруашылығы басқарма басшысының бұйрығымен қызметке тағайындалады және босатылады.

1.3. Бөлім басшысы білуі қажет:

1.3.1. Өз қызметін Қазақстан Республикасы Конституциясын, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы»,«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару  туралы», “ҚР Тілдер туралы”, «Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы», «Асыл тұқымды мал шаруашылығы туралы», «Ветеринария туралы»  Заңдарын және Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің Әдеп кодексін, сондай-ақ, аграрлық салаға қатысты басқа да нормативтік-құқықтық актілерді басшылыққа ала отырып, жүзеге асырады.

1.3.2. Еңбек заңнамасын.

1.3.3. Құжаттардың орындалуын бақылаудағы түрлері мен тәсілдерін.

1.3.4. Іс жүргізу негіздерін.

 • Жеке компьютерде Microsoft Office, Lotus Notes бағдарламаларында жұмыс істеу және ақпараттық технологияларды пайдалану мүмкіндігін.
 • Ішкі еңбек тәртібінің ережелерін.
 • Қызметтік құжаттарды мемлекеттік және ресми тілде әзірлеуді.

1.4.      Бөлім басшысы өз қызметінде төмендегіні басшылыққа алады:

1.4.1.  Мал шаруашылығы бөлімі туралы Ережені;

1.4.2.  Аталған лауазымдық нұсқаулықты;

1.4.3.  Басқарма басшысының тапсырмаларын;                                                             

1.4.4. Мал шаруашылығы бөлімінің басшысы Басқарма басшысының

орынбасарына бағынады.

1.5. Бөлім басшысына мал шаруашылығы бөлімінің үш бас маманы тікелей бағынады.

1.6. Бөлім басшысы уақытша болмаған кезде, оның лауазымдық міндетін бас маманың біріне тапсырады.

 1. Мал шаруашылығы бөлімі басшысының құқықтары

2.1.Республиканың азаматтарына Қазақстан Республикасының  Конституциясымен және заңдарымен кепiлдiк берiлетiн құқықтар мен бостандықтарды пайдалануға;

2.2.  өз өкiлеттiгi шегiнде мәселелердi қарауға және олар бойынша шешiмдер қабылдауға қатысуға, тиiстi органдар мен лауазымды адамдардың оларды орындауын талап етуге;

2.3. белгiленген тәртiппен лауазымдық мiндеттердi орындау үшiн қажеттi ақпарат пен материалдар алуға;

2.4. лауазымдық мiндеттердi атқару үшiн белгiленген тәртiппен меншiк нысандарына қарамастан, ұйымдарда болуға;

2.5. басшыдан мемлекеттiк қызметшiнiң атқаратын лауазымына сәйкес қызметтiк өкiлеттiк мiндеттерi мен көлемiн дәл белгiлеудi талап етуге;

2.6. жеке басының қадiр-қасиетiнiң құрметтелуiне, басшылар, өзге де лауазымды адамдар және азаматтар тарапынан өзiне әдiл және құрметпен көзқарас жасалуына;

2.7. өзi атқаратын лауазымға жұмыс сапасына, тәжiрибесiне және осы Заңда белгiленген өзге де негiздерге қарай ынталандырылуына және еңбегiне ақы төленуiне;

2.8. тиiстi бюджет қаражаты есебiнен қайта даярлануға (қайта мамандануға) және бiлiктiлiгiн арттыруға;

2.9. мемлекеттік орган оны Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша мемлекеттік тапсырыс шеңберінде оқуға немесе тағылымдамаға жіберген жағдайда жұмыс орнының (лауазымының) сақталуына;

2.10. өзiнiң мемлекеттiк қызмет өткеруiне қатысты материалдармен кедергiсiз танысуға, қажет болған жағдайларда жеке түсiнiктеме беруге;

2.11. бiлiктiлiгi, қабілетi, сiңiрген еңбегi және өзiнiң қызметтiк мiндеттерiн адал орындауы ескеріле отырып, қызметi бойынша жоғарылауға;

2.12. қызметшiнiң пiкiрiнше негiзсiз айып тағылған жағдайда қызметтiк тексеру жүргiзiлуiн талап етуге;

2.13. өзіне мәлім болған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтың анық жағдайлары туралы өзі жұмыс істейтін мемлекеттік орган басшылығының назарына немесе құқық қорғау органдарына жеткізген жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құқықтық және өзге де қорғалуға;

2.14. еңбегiнiң қорғалуына, денсаулығының сақталуына, қауiпсiз және жоғары өнiмдi жұмыс iстеуi үшiн қажеттi еңбек жағдайына;

2.15. әлеуметтiкжәнеқұқықтық қорғалуға;

2.16. мемлекеттiк қызметтен өз қалауы бойынша босауға;

2.17. зейнетақымен және әлеуметтiк қамсыздандырылуға;

2.18. жоғары тұрған мемлекеттiк органдар мен лауазымды адамдарға мемлекеттiк қызметтi жетiлдiру жөнiнде ұсыныстар енгізуге;

2.19. мекеме басшысына  өз қарамағындағы қызметкерлерге тәртіптік жаза қолдануға ұсыныс беруге;

2.20. бөлімнің қызметкерлеріне жұмыс бабында қажетті құрал жабдықтармен қамтамасыз етуге және сыйақы тағайындауға  ұсыныс беруге;

2.21. өз құзіреті шеңберінде жеке және заңды тұлғалардың өтінішіне түсінік беруге;

2.22. жұмыс уақытында бөлім қызметкерлерінің жұмысын қадағалауға;

2.23. мекеме басшысына мал шаруашылығын субсидиялау бағдарламары бойынша ұсыныс дайындауға.

 1. 3. Мал шаруашылығы бөлімі басшысының міндеттері

3.1. Облыс көлемінде аграрлық саланың мал шаруашылығы саласы бойыншақажетті    жұмыстарды,  тиісті  іс-шараларды   ұйымдастырады  және  оларды жүргізіп отырады.

Мал шаруашылығы  бағыттары бойынша:

3.2. Облыстағы мал шаруашылығын дамыту іс-шаралар жоспары бойынша қажетті құжаттар, мәліметтер дайындап, олардың орындалуы бойынша Ауыл шаруашылығы министрлігіне, облыс әкімі аппаратына басқа мекемелерге  беріп отыру;

3.3. Мал шаруашылығы саласын дамытудың аймақтық бағдарламасын әзірлеу;

Мал шаруашылығы саласына жаңа технологиялар мен ғылыми-техникалық прогресс жетістіктерін енгізуге ықпал ету;

3.4. «Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығының өнімділігі және өнім сапасын арттыруды субсидиялау» мемлекеттік қызметін көрсету регламенті мен стандартының» сақталуын қамтамасыз ету, көрсетілген мемлекеттік қызметтерді көрсетуді жақсарту бойынша шаралар белгілеу;

3.5. Мал асылдандыру, ұрықтандыру жұмыстарын бақылауға алу, бөлімнің осы бағыттағы жұмыстарын ұйымдастыру;

3.6. Аудан әкімдігінен субсидия алуға түскен жиынтық актыларды талдап, бекітілген қаржылық жоспарға сәйкес, ай сайын нақты бөліп, игерілуін қамтамасыз ету;

3.7. Субсидиялау бағдарламалары бойынша айлық және тоқсандық есептерді дайындау және Ауыл шаруашылығы министірлігіне есеп беру;

3.8. Мал шаруашылығына қатысты мәселелер бойынша бөлім жұмысына басшылық жасау;

3.9. Облыста  «Ет бағытындағы мүйізді ірі қара малдың экспорттық әлеуетін дамыту» бағдарламасын жүзеге асыруды қамтамасыз ету;

3.10. «Жайылымды суландыру» бағдарламасын жүзеге асыруды ұйымдастыру;

«Сыбаға», «Алтын асық», «Құлан» бағдарламаларының орындалуын ұйымдастырады;

3.11. Бөлімнің асыл тұқымды жүйе (АТЖ) бағдарламасы бойынша жұмыс істеуін қадағалайды және бағдарламаның аудандарда жұмыс істеуіне мониторинг жасайды, аудандық ауыл шаруашылығы бөлімдерінің есебі негізінде асыл тұқымды малдың мемлекеттік реестірін түзуді қамтамасыз етеді;

3.12. Облыстық статистика басқармасының № 24 үлгісімен ай сайын жұмыс жүргізу, аудандардағы  мал  шаруашылығын  дамытудың   статистикалық  мәліметтерін саралау, талдау, жинақтау, қорытындысын облыс әкімдігіне ұсыну;

3.13. Бөлімге келіп түскен хаттар мен арыз-шағымдарды тексеруді ұйымдастыру және уақытында жауап беру;

3.14. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексін сақтау;

3.15. Бөлімге тікелей басшылық жасап, белгілі жағдайда жұмыста жоқ кезде арнайы  белгілеу арқылы бөлім мамандарының біріне тапсыруды.

3.16. Мамандар еңбек демалысына кеткенде және денсаулығына байланысты жұмыста жоқ болған кезде уақытша бірінің міндетін бірі атқаруды ұйымдастыруды.      3.17.Қызметкерлердің еңбек қауіпсіздігі және енбекті қорғау іс-шаралары мен ұжымның ішкі еңбек тәртібі ережелерін орындалуын қадағалау және жұмысын ұйымдарстыруға.

 1. Мал шаруашылығы бөлімі басшысының жауаптылығы
 2. 4. Бөлім басшысы жауапты болады:

4.1. Қазақстан Республикасының еңбек, мемлекеттік қызмет және т.б. заңнамаларында, осы қызметтік нұсқаулықта көзделген жағдайларда өзіне жүктелген қызметтік міндеттерін тиісінше атқармаған немесе атқармағаны үшін.

4.2 Қазақстан Республикасының қолданыстағы әкімшілік, қылмыстық және азаматтық заңдылықтары шегінде өзінің қызметін атқару барысында жасаған құқық бұзушылықтары үшін.

4.3. Қазақстан Республикасының қолданыстағы еңбек және азаматтық заңдылықтары шегінде келтірген материалдық залал үшін.

4.4. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп нормаларын, Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметінде болумен байланысты шектеулерді сақтамағаны үшін.

МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ БӨЛІМІНІҢ БАС МАМАНЫ

 1. Жалпы ережелер

1.1. Мал шаруашылығы бөлімінің бас бас маманы мамандар санатына жатады.

1.2. Бас маман Жамбыл облысы әкімдігінің ауыл шаруашылығы басқарма басшысының бұйрығымен қызметке тағайындалады және босатылады.

1.3. Бас маман білуі қажет:

1.3.1. Өз қызметін Қазақстан Республикасы Конституциясын, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы»,«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару  туралы», “ҚР Тілдер туралы”, «Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы», «Асыл тұқымды мал шаруашылығы туралы», «Ветеринария туралы»  Заңдарын және Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің Әдеп кодексін, сондай-ақ, аграрлық салаға қатысты басқа да нормативтік-құқықтық актілерді басшылыққа ала отырып, жүзеге асырады.

1.3.2. Еңбек заңнамасын.

1.3.3. Құжаттардың орындалуын бақылаудағы түрлерін мен тәсілдерін.

1.3.4. Іс жүргізу негіздерін.

1.3.5. Жеке компьютерде Microsoft Office, Lotus Notes бағдарламаларында жұмыс істеу және ақпараттық технологияларды пайдалану мүмкіндігін.

 • Ішкі еңбек тәртібінің ережелерін.
 • Қызметтік құжаттарды мемлекеттік және ресми тілде әзірлеуді.

1.4.  Бас маман өз қызметінде төмендегіні басшылыққа алады:

1.4.1.  Мал шаруашылығы бөлімінің Ережесін;

1.4.2.  Аталған лауазымдық нұсқаулықты;

1.5. Мал шаруашылығы бөлімінің бас маманы бөлімінің басшысына бағынады

1.6. Бас маман уақытша болмаған кезде бір-бірін алмастырады.

 1. Мал шаруашылығы бөлімі бас маманының құқықтары

2.1. Республиканың азаматтарына Қазақстан Республикасының  Конституциясымен және заңдарымен кепiлдiк берiлетiн құқықтар мен бостандықтарды пайдалануға;

2.2. өз өкiлеттiгi шегiнде мәселелердi қарауға және олар бойынша шешiмдер қабылдауға қатысуға, тиiстi органдар мен лауазымды адамдардың оларды орындауын талап етуге;

2.3. белгiленген тәртiппен лауазымдық мiндеттердi орындау үшiн қажеттi ақпарат пен материалдар алуға;

2.4. лауазымдық мiндеттердi атқару үшiн белгiленген тәртiппен меншiк нысандарына қарамастан, ұйымдарда болуға;

2.5. басшыдан мемлекеттiк қызметшiнiң атқаратын лауазымына сәйкес қызметтiк өкiлеттiк мiндеттерi мен көлемiн дәл белгiлеудi талап етуге;

2.6. жеке басының қадiр-қасиетiнiң құрметтелуiне, басшылар, өзге де лауазымды адамдар және азаматтар тарапынан өзiне әдiл және құрметпен көзқарас жасалуына;

2.7. өзi атқаратын лауазымға жұмыс сапасына, тәжiрибесiне және осы Заңда белгiленген өзге де негiздерге қарай ынталандырылуына және еңбегiне ақы төленуiне;

2.8. тиiстi бюджет қаражаты есебiнен қайта даярлануға (қайта мамандануға) және бiлiктiлiгiн арттыруға;

2.9. мемлекеттік орган оны Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша мемлекеттік тапсырыс шеңберінде оқуға немесе тағылымдамаға жіберген жағдайда жұмыс орнының (лауазымының) сақталуына;

2.10. өзiнiң мемлекеттiк қызмет өткеруiне қатысты материалдармен кедергiсiз танысуға, қажет болған жағдайларда жеке түсiнiктеме беруге;

2.11. бiлiктiлiгi, қабілетi, сiңiрген еңбегi және өзiнiң қызметтiк мiндеттерiн адал орындауы ескеріле отырып, қызметi бойынша жоғарылауға;

2.12. қызметшiнiң пiкiрiнше негiзсiз айып тағылған жағдайда қызметтiк тексеру жүргiзiлуiн талап етуге;

2.13. өзіне мәлім болған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтың анық жағдайлары туралы өзі жұмыс істейтін мемлекеттік орган басшылығының назарына немесе құқық қорғау органдарына жеткізген жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құқықтық және өзге де қорғалуға;

2.14. еңбегiнiң қорғалуына, денсаулығының сақталуына, қауiпсiз және жоғары өнiмдi жұмыс iстеуi үшiн қажеттi еңбек жағдайына;

2.15. әлеуметтiкжәне құқықтық қорғалуға;

2.16. мемлекеттiк қызметтен өз қалауы бойынша босауға;

2.17. зейнетақымен және әлеуметтiк қамсыздандырылуға;

2.18. жоғары тұрған мемлекеттiк органдар мен лауазымды адамдарға мемлекеттiк қызметтi жетiлдiру жөнiнде ұсыныстар енгізуге;

2.19. өз құзіреті шеңберінде жеке және заңды тұлғалардың өтінішіне жауап беруге.

 1. Мал шаруашылығы бөлімі бас маманының міндеттері

3.1. Аудан әкімдігінен «Асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдап-қуаттау, мал шаруашылығы өнімдері өндірісін арттыру, сапасын жақсарту» бағыты бойынша субсидия алуға түскен жиынтық акттерді қабылдау, комиссия отырысына дайындау;

3.2. Субсидиялау бағдарламасы бойынша айлық және тоқсандық есептерді дайындау және Ауыл шаруашылығы министірлігіне есеп беру;

3.3. Бөлімге субсидиялау мәселелері бойынша келіп түскен хаттарға уақытында жауап беру;

2.4. «Мал шаруашылығын субсидиялау» мемлекеттік қызметі регламенті мен стандаттары талаптарының орындалуын қамтамасыз ету, көрсетілген мемлекеттік қызметтер бойынша мерзімдік есептерді тапсыру.

3.5. Басқарма басшысының, оның орынбасарларының, бөлім басшысының тапсырған жұмыстарын орындау.

3.6. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексін сақтау;

3.7. Қызметкерлердің еңбек қауіпсіздігі және енбекті қорғау іс-шаралары мен ұжымның ішкі еңбек тәртібі ережелерін сақтау.

3.8. Өз міндетін еңбек демалысында, іссапарға кеткен жағдайда және басқа да жағдайларда  бас мамандар бірін-бірі алмастырады.

 1. Мал шаруашылығы бөлімі бас маманының жауаптылығы
 2. 4. Бас маман жауапты болады:

4.1. Қазақстан Республикасының еңбек, мемлекеттік қызмет және т.б. заңнамаларында, осы қызметтік нұсқаулықта көзделген жағдайларда өзіне жүктелген қызметтік міндеттерін тиісінше атқармаған немесе атқармағаны үшін.

4.2 Қазақстан Республикасының қолданыстағы әкімшілік, қылмыстық және азаматтық заңдылықтары шегінде өзінің қызметін атқару барысында жасаған құқық бұзушылықтары үшін.

4.3. Қазақстан Республикасының қолданыстағы еңбек және азаматтық заңдылықтары шегінде келтірген материалдық залал үшін.

4.4. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп нормаларын, Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметінде болумен байланысты шектеулерді сақтамағаны үшін.

МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ БӨЛІМІНІҢ БАС МАМАНЫ

 1. Жалпы ережелер

1.1. Мал шаруашылығы бөлімінің бас бас маманы мамандар санатына жатады.

1.2. Бас маман Жамбыл облысы әкімдігінің ауыл шаруашылығы басқарма басшысының бұйрығымен қызметке тағайындалады және босатылады.

1.3. Бас маман білуі қажет:

1.3.1. Өз қызметін Қазақстан Республикасы Конституциясын, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы»,«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару  туралы», “ҚР Тілдер туралы”, «Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы», «Асыл тұқымды мал шаруашылығы туралы», «Ветеринария туралы»  Заңдарын және Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің Әдеп кодексін, сондай-ақ, аграрлық салаға қатысты басқа да нормативтік-құқықтық актілерді басшылыққа ала отырып, жүзеге асырады.

1.3.2. Еңбек заңнамасын.

1.3.3. Құжаттардың орындалуын бақылаудағы түрлерін мен тәсілдерін.

1.3.4. Іс жүргізу негіздерін.

1.3.5. Жеке компьютерде Microsoft Office, Lotus Notes бағдарламаларында жұмыс істеу және ақпараттық технологияларды пайдалану мүмкіндігін.

 • Ішкі еңбек тәртібінің ережелерін.
 • Қызметтік құжаттарды мемлекеттік және ресми тілде әзірлеуді.

1.4.  Бас маман өз қызметінде төмендегіні басшылыққа алады:

1.4.1.  Мал шаруашылығы бөлімінің Ережесін;

1.4.2.  Аталған лауазымдық нұсқаулықты;

1.5. Мал шаруашылығы бөлімінің бас маманы бөлімінің басшысына бағынады

1.6.  Бас маман уақытша болмаған кезде бір-бірін алмастырады.

 1. Мал шаруашылығы бөлімі бас маманының құқықтары

2.1.Республиканың азаматтарына Қазақстан Республикасының  Конституциясымен және заңдарымен кепiлдiк берiлетiн құқықтар мен бостандықтарды пайдалануға;

2.2. өз өкiлеттiгi шегiнде мәселелердi қарауға және олар бойынша шешiмдер қабылдауға қатысуға, тиiстi органдар мен лауазымды адамдардың оларды орындауын талап етуге;

2.3. белгiленген тәртiппен лауазымдық мiндеттердi орындау үшiн қажеттi ақпарат пен материалдар алуға;

2.4. лауазымдық мiндеттердi атқару үшiн белгiленген тәртiппен меншiк нысандарына қарамастан, ұйымдарда болуға;

2.5. басшыдан мемлекеттiк қызметшiнiң атқаратын лауазымына сәйкес қызметтiк өкiлеттiк мiндеттерi мен көлемiн дәл белгiлеудi талап етуге;

2.6. жеке басының қадiр-қасиетiнiң құрметтелуiне, басшылар, өзге де лауазымды адамдар және азаматтар тарапынан өзiне әдiл және құрметпен көзқарас жасалуына;

2.7. өзi атқаратын лауазымға жұмыс сапасына, тәжiрибесiне және осы Заңда белгiленген өзге де негiздерге қарай ынталандырылуына және еңбегiне ақы төленуiне;

2.8. тиiстi бюджет қаражаты есебiнен қайта даярлануға (қайта мамандануға) және бiлiктiлiгiн арттыруға;

2.9. мемлекеттік орган оны Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша мемлекеттік тапсырыс шеңберінде оқуға немесе тағылымдамаға жіберген жағдайда жұмыс орнының (лауазымының) сақталуына;

2.10. өзiнiң мемлекеттiк қызмет өткеруiне қатысты материалдармен кедергiсiз танысуға, қажет болған жағдайларда жеке түсiнiктеме беруге;

2.11. бiлiктiлiгi, қабілетi, сiңiрген еңбегi және өзiнiң қызметтiк мiндеттерiн адал орындауы ескеріле отырып, қызметi бойынша жоғарылауға;

2.12. қызметшiнiң пiкiрiнше негiзсiз айып тағылған жағдайда қызметтiк тексеру жүргiзiлуiн талап етуге;

2.13. өзіне мәлім болған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтың анық жағдайлары туралы өзі жұмыс істейтін мемлекеттік орган басшылығының назарына немесе құқық қорғау органдарына жеткізген жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құқықтық және өзге де қорғалуға;

2.14. еңбегiнiң қорғалуына, денсаулығының сақталуына, қауiпсiз және жоғары өнiмдi жұмыс iстеуi үшiн қажеттi еңбек жағдайына;

2.15. әлеуметтiкжәне құқықтық қорғалуға;

2.16. мемлекеттiк қызметтен өз қалауы бойынша босауға;

2.17. зейнетақымен және әлеуметтiк қамсыздандырылуға;

2.18. жоғары тұрған мемлекеттiк органдар мен лауазымды адамдарға мемлекеттiк қызметтi жетiлдiру жөнiнде ұсыныстар енгізуге;

2.19. өз құзіреті шеңберінде жеке және заңды тұлғалардың өтінішіне жауап беруге.

 1. Мал шаруашылығы бөлімі бас маманының міндеттері

3.1. Бөлімнің мал шаруашылығының зоотехникалық технологиясы аясында атқаратын жұмыстарын  орындау. «Мал азығы балансын» қалыптастыру, «Мал қыстату» мәселелеріңде аудандық ауыл шаруашылығы бөлімдерінің жұмысына мониторинг жасайды;

3.2. Облыстық статистика басқармасының № 24 үлгісімен ай сайын жұмыс жүргізу, аудандардағы  мал  шаруашылығын  дамытудың   статистикалық  мәліметтерін талдау, ұсыныстар дайындау.

3.3. Аудандық ауыл шаруашылығы бөлімдерінің есебі негізінде асыл тұқымды малдың мемлекеттік регистірін түзуді қамтамасыз етеді; «Аналитикалық талдау жүйесі» бағдарламасының жұмыс істеуін қадағалайды және бағдарламаның аудандарда жұмыс істеуіне мониторинг жасайды.

3.4. «Ет бағытындағы мүйізді ірі қара малдың экспорттық әлеуетін дамыту» кешенді жоспарының жүзеге асырылуын үйлестіру;

3.5. Бөлімге түскен  хаттарға уақтылы жауап берілуін қамтамасыз ету;

3.6 Басқарма басшысының, оның орынбасарларының, бөлім басшысының тапсырған жұмыстарын орындау.

3.7. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексін сақтау;

3.8. Қызметкерлердің еңбек қауіпсіздігі және енбекті қорғау іс-шаралары мен ұжымның ішкі еңбек тәртібі ережелерін сақтау.

3.9. Өз міндетін еңбек демалысында, іссапарға кеткен жағдайда және басқа да жағдайларда  бас мамандар бірін-бірі алмастырады.

 1. Мал шаруашылығы бөлімі бас маманының жауаптылығы
 2. 4. Бас маман жауапты болады:

4.1. Қазақстан Республикасының еңбек, мемлекеттік қызмет және т.б. заңнамаларында, осы қызметтік нұсқаулықта көзделген жағдайларда өзіне жүктелген қызметтік міндеттерін тиісінше атқармаған немесе атқармағаны үшін.

4.2 Қазақстан Республикасының қолданыстағы әкімшілік, қылмыстық және азаматтық заңдылықтары шегінде өзінің қызметін атқару барысында жасаған құқық бұзушылықтары үшін.

4.3. Қазақстан Республикасының қолданыстағы еңбек және азаматтық заңдылықтары шегінде келтірген материалдық залал үшін.

4.4. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп нормаларын, Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметінде болумен байланысты шектеулерді сақтамағаны үшін.

МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ БӨЛІМІНІҢ БАС МАМАНЫ

 1. Жалпы ережелер

1.1. Мал шаруашылығы бөлімінің бас бас маманы мамандар санатына жатады.

1.2. Бас маман Жамбыл облысы әкімдігінің ауыл шаруашылығы басқарма басшысының бұйрығымен қызметке тағайындалады және босатылады.

1.3. Бас маман білуі қажет:

1.3.1. Өз қызметін Қазақстан Республикасы Конституциясын, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы»,«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару  туралы», “ҚР Тілдер туралы”, «Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы», «Асыл тұқымды мал шаруашылығы туралы», «Ветеринария туралы»  Заңдарын және Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің Әдеп кодексін, сондай-ақ, аграрлық салаға қатысты басқа да нормативтік-құқықтық актілерді басшылыққа ала отырып, жүзеге асырады.

1.3.2. Еңбек заңнамасын.

1.3.3. Құжаттардың орындалуын бақылаудағы түрлерін мен тәсілдерін.

1.3.4. Іс жүргізу негіздерін.

1.3.5. Жеке компьютерде Microsoft Office, Lotus Notes бағдарламаларында жұмыс істеу және ақпараттық технологияларды пайдалану мүмкіндігін.

 • Ішкі еңбек тәртібінің ережелерін.
 • Қызметтік құжаттарды мемлекеттік және ресми тілде әзірлеуді.

1.4.  Бас маман өз қызметінде төмендегіні басшылыққа алады:

1.4.1.  Мал шаруашылығы бөлімінің Ережесін;

1.4.2.  Аталған лауазымдық нұсқаулықты;

1.5. Мал шаруашылығы бөлімінің бас маманы бөлімінің басшысына бағынады

1.6. Бас маман уақытша болмаған кезде бір-бірін алмастырады.

 1. Мал шаруашылығы бөлімі бас маманының құқықтары

2.1.Республиканың азаматтарына Қазақстан Республикасының  Конституциясымен және заңдарымен кепiлдiк берiлетiн құқықтар мен бостандықтарды пайдалануға;

2.2. өз өкiлеттiгi шегiнде мәселелердi қарауға және олар бойынша шешiмдер қабылдауға қатысуға, тиiстi органдар мен лауазымды адамдардың оларды орындауын талап етуге;

2.3. белгiленген тәртiппен лауазымдық мiндеттердi орындау үшiн қажеттi ақпарат пен материалдар алуға;

2.4. лауазымдық мiндеттердi атқару үшiн белгiленген тәртiппен меншiк нысандарына қарамастан, ұйымдарда болуға;

2.5. басшыдан мемлекеттiк қызметшiнiң атқаратын лауазымына сәйкес қызметтiк өкiлеттiк мiндеттерi мен көлемiн дәл белгiлеудi талап етуге;

2.6. жеке басының қадiр-қасиетiнiң құрметтелуiне, басшылар, өзге де лауазымды адамдар және азаматтар тарапынан өзiне әдiл және құрметпен көзқарас жасалуына;

2.7. өзi атқаратын лауазымға жұмыс сапасына, тәжiрибесiне және осы Заңда белгiленген өзге де негiздерге қарай ынталандырылуына және еңбегiне ақы төленуiне;

2.8. тиiстi бюджет қаражаты есебiнен қайта даярлануға (қайта мамандануға) және бiлiктiлiгiн арттыруға;

2.9. мемлекеттік орган оны Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша мемлекеттік тапсырыс шеңберінде оқуға немесе тағылымдамаға жіберген жағдайда жұмыс орнының (лауазымының) сақталуына;

2.10. өзiнiң мемлекеттiк қызмет өткеруiне қатысты материалдармен кедергiсiз танысуға, қажет болған жағдайларда жеке түсiнiктеме беруге;

2.11. бiлiктiлiгi, қабілетi, сiңiрген еңбегi және өзiнiң қызметтiк мiндеттерiн адал орындауы ескеріле отырып, қызметi бойынша жоғарылауға;

2.12. қызметшiнiң пiкiрiнше негiзсiз айып тағылған жағдайда қызметтiк тексеру жүргiзiлуiн талап етуге;

2.13. өзіне мәлім болған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтың анық жағдайлары туралы өзі жұмыс істейтін мемлекеттік орган басшылығының назарына немесе құқық қорғау органдарына жеткізген жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құқықтық және өзге де қорғалуға;

2.14. еңбегiнiң қорғалуына, денсаулығының сақталуына, қауiпсiз және жоғары өнiмдi жұмыс iстеуi үшiн қажеттi еңбек жағдайына;

2.15. әлеуметтiкжәне құқықтық қорғалуға;

2.16. мемлекеттiк қызметтен өз қалауы бойынша босауға;

2.17. зейнетақымен және әлеуметтiк қамсыздандырылуға;

2.18. жоғары тұрған мемлекеттiк органдар мен лауазымды адамдарға мемлекеттiк қызметтi жетiлдiру жөнiнде ұсыныстар енгізуге;

2.19. өз құзіреті шеңберінде жеке және заңды тұлғалардың өтінішіне жауап беруге.

 1. Мал шаруашылығы бөлімі бас маманының міндеттері

3.1. Агробизнес-2020 бағдарламасының аясындағы «Сыбаға» бағдарламасының орындалуына ықпал жасау, осы бағдарлама бойынша аудандардың жұмысын үйлестіру;

3.2. «Алтын асық», «Құлан» бағдарламаларының орындалуына ықпал жасау, аудандардың жұмысын үйлестіру;

3.3. «Жайылымдарды суландыру» бағдарламасының жүзеге асыруды ұйымдастыру;

3.4. Осы бағдарламалар бойынша мерзімдік есептерді дайындау, қорытынды ақпараттарды дайындау;

3.5. Бөлімнің іс — номенлатурасын жүргізу, түскен  хаттарға уақтылы жауап берілуін қамтамасыз ету;

3.6. Басқарма басшысының, оның орынбасарларының, бөлім басшысының тапсырған жұмыстарын орындау;

3.7. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексін сақтау;

3.8. Қызметкерлердің еңбек қауіпсіздігі және енбекті қорғау іс-шаралары мен ұжымның ішкі еңбек тәртібі ережелерін сақтау.

3.9. Өз міндетін еңбек демалысында, іссапарға кеткен жағдайда және басқа да жағдайларда  бас мамандар бірін-бірі алмастырады.

 1. Мал шаруашылығы бөлімі бас маманының жауаптылығы
 2. 4. Бас маман жауапты болады:

4.1. Қазақстан Республикасының еңбек, мемлекеттік қызмет және т.б. заңнамаларында, осы қызметтік нұсқаулықта көзделген жағдайларда өзіне жүктелген қызметтік міндеттерін тиісінше атқармаған немесе атқармағаны үшін.

4.2 Қазақстан Республикасының қолданыстағы әкімшілік, қылмыстық және азаматтық заңдылықтары шегінде өзінің қызметін атқару барысында жасаған құқық бұзушылықтары үшін.

4.3. Қазақстан Республикасының қолданыстағы еңбек және азаматтық заңдылықтары шегінде келтірген материалдық залал үшін.

4.4. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп нормаларын, Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметінде болумен байланысты шектеулерді сақтамағаны үшін.