Экономикалық талдау, жоспарлау және ақпаратпен қамтамасыз ету бөлімі

ЛАУАЗЫМДЫҚ НҰСҚАУЛЫҚ

Экономикалық талдау, жоспарлау және ақпаратпен қамтамасыз ету бөлімінің басшысы

 1. Жалпы ережелер

1.1.  Экономикалық талдау, жоспарлау және ақпаратпен қамтамасыз ету бөлімінің басшысы  басшылар санатына жатады.

1.2. Бөлім басшысы Жамбыл облысы әкімдігінің ауыл шаруашылығы басқарма басшысының бұйрығымен қызметке тағайындалады және босатылады.

1.3 Бөлім басшысы білуі қажет:

1.3.1.Қазақстан-2050″ Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты стратегиясын,  «Шаруа фермер қожалығы туралы», «Ауыл шаруашылығы кооперативтері туралы», «Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы», «Мемлекеттік сатып алу туралы», «Астық туралы», «Тұқым шаруашылығы туралы»,  «Өсімдіктер карантині туралы»,  «Өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру туралы», «Асыл тұқымды мал шаруашылығы туралы», «Ветеринария туралы»  Заңдарын  және Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен бекітілген Еңбек, Бюджет, Жер, Орман, Су Кодекстерін және осы санаттағы нақты лауазымның мамандануына сәйкес облыстардағы қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін білу.

1.3.2. Еңбек заңнамасын.

1.3.3. Құжаттардың орындалуын бақылаудағы түрлерін мен тәсілдерін.

1.3.4. Іс жүргізу негіздерін.

 • Жеке компьютерде Microsoft Office, Lotus Notes бағдарламаларында жұмыс істеу және ақпараттық технологияларды пайдалану мүмкіндігін.
 • Ішкі еңбек тәртібінің ережелерін.
 • Қызметтік құжаттарды мемлекеттік және ресми тілде әзірлеуді.

1.4. Бөлім басшысы өз қызметінде төмендегіні басшылыққа алады:

1.4.1. Жамбыл облысы әкімдігінің ауыл шаруашылығы басқармасының Ережесін;

1.4.2.  Аталған лауазымдық нұсқаулықты;

1.4.3.Басқарма басшысының тапсырмаларын;                                                              

1.5. Экономикалық талдау, жоспарлау және ақпаратпен қамтамасыз ету бөлімініңбасшысы Басқарма басшысының орынбасарына (экономика жөніндегі) бағынады.

1.6. Бөлім басшысына экономикалық талдау, жоспарлау және ақпаратпен қамтамасыз ету бөлімініңүш бас маманы тікелей бағынады.

1.7. Бөлім басшысы уақытша болмаған кезде, оның лауазымдық міндетін бас маманың біріне тапсырады.

 1. Экономикалық талдау, жоспарлау және ақпаратпен қамтамасыз ету бөлімі басшысының құқықтары

            2.1. Өзінің қызметіне қатысты бұйрық жобаларымен танысуға.

2.2. Басқарма басшысына бөлімнің жұмысын жетілдіру және жұмысындағы кемшіліктерді жою жөнінде  ұсыныстар енгізуге.

2.3. Құжаттарға өз құқығы шеңберінде қол қоюға.

2.4. Басқарма басшысынан өзінің қызметтік міндеттері мен құқықтарын орындауға көмектесуін талап етуге.

2.5. Облыс көлеміндегі аграрлық саланың экономикалық  бағыттарынындағы  жұмыстарын ұйымдастыру бағытында тиісті жұмыстар мен іс-шараларды жоспарлап өткізуге;

2.6. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген  тәртіппен мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды тұлғаларынан қажетті ақпараттарды, материалдарды  сұратып алуға;

 1. Экономикалық талдау, жоспарлау және ақпаратпен қамтамасыз ету бөлімі басшысының міндеттері

            3.1. Облыс көлемінде аграрлық саланың экономикалық  бағыттары бойынша  қажетті жұмыстарды, тиісті іс-шараларды ұйымдастырады және оларды жүргізіп отырады.  Облыстағы ауыл шаруашылығын дамыту іс-шаралар жоспары бойынша қажетті құжаттар, мәліметтер дайындап, олардың орындалуы бойынша Ауыл шаруашылығы және Ұлттық экономика министрліктеріне, облыс әкімі аппаратына, облыс әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасына және де басқа да басқармаларға, мекемелерге  беріп отыру;

3.2. АӨК саласының әлеуметтік — экономикалық дамуын болжамдау жұмыстарын ұйымдастырып, бұл бағытта облыс әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасымен, басқа да тиісті басқармалармен, мекемелермен бірлесе қажетті жұмыстарды жүргізу;

3.3. АӨК салалары бойынша бағдарламалар, іс-шаралар және басқа да күрделі құжаттар дайындау жұмыстарына қатысу, басқарманың басқа бөлімдерімен бірлесе салалық бағдарламалар, облыстың АӨК-тұрақты дамыту бағыттары бойынша қажетті құжаттар дайындау;

3.4. Қазақстан Республикасының Агроөнеркәсіп кешенін дамыту жөніндегі 2013-2020 жылдарға арналған (Агробизнес -2020) және облыстың 2017-2021 жылдарға даму бағдарламаларының орындалуына ай сайын талдау жүргізіп, ол туралы облыс әкімі аппаратына, Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы және Ұлттық экономика министрліктеріне, облыс әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау және қаржы басқармаларына, басқа да басқармаларға тиісті құжаттар, мәліметтер, қызметтік хаттар, басқа да мәліметтер, анықтамалар, кестелік (таблицалық) материалдар дайындау;

3.5. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарауды.

3.6. Бөлімге тікелей басшылық жасап, белгілі жағдайда жұмыста жоқ кезде арнайы  белгілеу арқылы бөлім мамандарының біріне тапсыруды.

3.7. Мамандар еңбек демалысына кеткенде және денсаулығына байланысты жұмыста жоқ болған кезде уақытша бірінің міндетін бірі атқаруды ұйымдастыруды.

3.8. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексін сақтау;

3.9.Қызметкерлердің еңбек қауіпсіздігі және енбекті қорғау іс-шаралары мен ұжымның ішкі еңбек тәртібі ережелерін орындалуын қадағалау және жұмысын ұйымдарстыруға.

 1. Экономикалық талдау, жоспарлау және ақпаратпен қамтамасыз ету бөлімі басшысының жауаптылығы
 2. 4. Бөлім басшысы жауапты болады:

4.1. Қазақстан Республикасының еңбек, мемлекеттік қызмет және т.б. заңнамаларында, осы қызметтік нұсқаулықта көзделген жағдайларда өзіне жүктелген қызметтік міндеттерін тиісінше атқармаған немесе атқармағаны үшін.

4.2 Қазақстан Республикасының қолданыстағы әкімшілік, қылмыстық және азаматтық заңдылықтары шегінде өзінің қызметін атқару барысында жасаған құқық бұзушылықтары үшін.

4.3. Қазақстан Республикасының қолданыстағы еңбек және азаматтық заңдылықтары шегінде келтірген материалдық залал үшін;

4.4. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп нормаларын, Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметінде болумен байланысты шектеулерді сақтамағаны үшін.

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУ, ЖОСПАРЛАУ ЖӘНЕ АҚПАРАТПЕН ҚАМТАМСЫЗ ЕТУ БӨЛІМІНІҢ БАС МАМАНЫ

1.Жалпы ережелер

1.1. Экономикалық талдау, жоспарлау және ақпаратпен қамтамсыз ету бөлімінің бас маманы ( бұдан әрі – бөлім бас маман) мамандар санатына жатады.

1.2. Бас маман Жамбыл облысы әкімдігінің ауыл шаруашылығы басқарма басшысының бұйрығымен қызметке тағайындалады және босатылады.

 • 3. Бас маманбілуітиіс:

1.3.1. Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының  Еңбек  кодексін, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттiк қызмет туралы», «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңдарын, «Қазақстан Республикасы Президентiнiң «Қазақстан Республикасы мемлекеттiк қызметшiлерiнiң әдеп кодексi» Жарлығын, осы санаттағы нақты лауазымның мамандануына сәйкес облыстардағы қатынастарды реттейтiн Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiн, Қазақстанның 2050 жылға дейiнгi Даму стратегиясын және осы санаттағы нақты лауазымның мамандануына сәйкес облыстардағы қатынастарды реттейтiн Қазақстан Республикасының нормативтiк-құқықтық актiлерiн  бiлу.

1.3.2. Еңбек заңнамасын.

1.3.3. Құжаттардың орындалуын бақылаудағы түрлерін мен тәсілдерін.

1.3.4. Іс жүргізу негіздерін. Жеке компьютерде Microsoft Office, Lotus Notes бағдарламаларында жұмыс істеу және ақпараттық технологияларды пайдалану мүмкіндігін.

1.3.5. Ішкі еңбек тәртібінің ережелерін.

1.3.6. Қызметтік құжаттарды мемлекеттік және ресми тілде әзірлеуді.

1.4. Бас маман өз қызметінде төмендегіні басшылыққа алады:

1.4.1. Экономикалық талдау, жоспарлау және ақпаратпен қамтамсыз ету бөлімінің Ережесін;

1.4.2.  Аталған лауазымдық нұсқаулықты;

1.5. Экономикалық талдау, жоспарлау және ақпаратпен қамтамсыз ету бөлімінің бас маманы Бөлім басшысына бағынады.

1.6. Бас маман уақытша болмаған кезде бір-бірін алмастырады.

 1. Экономикалық талдау, жоспарлау және ақпаратпен қамтамсыз ету бөлімі бас маманының  құқықтары

2.1. Өзінің қызметіне қатысты бұйрық жобаларымен танысуға.

2.2. Бөлім басшысына бөлімнің жұмысын жетілдіру және жұмысындағы кемшіліктерді жою жөнінде  ұсыныстар енгізуге.

2.3. Өзі немесе басшылықтың тапсыруы бойынша, қызметтік міндеттерін орындауға байланысты Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген  тәртіппен мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды тұлғаларынан қажетті ақпараттарды, материалдарды  сұратып алуға.

2.4. Құжаттарға өз құқығы шеңберінде қол қоюға.

2.5. Басқарма басшысынан өзінің қызметтік міндеттері мен құқықтарын орындауға көмектесуін талап етуге.

2.6. Облыс көлеміндегі аграрлық саланың экономикалық  бағыттарынындағы  жұмыстарын ұйымдастыру бағытында тиісті жұмыстар мен іс-шараларды жоспарлап өткізуге;

2.7. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларында қаралған құқықтарды жүзеге асыруға.

 1. Экономикалық талдау, жоспарлау және ақпаратпен қамтамсыз ету бөлімі бас маманының міндеттері

            3.1.Ауыл шаруашылығы салалары бойынша экономикалық талдау жұмыстарын жүргізіп, АӨК бойынша нақты ұсыныстар, пікірлер, қызметтік хаттардың жобасын дайындайды;

3.2. АӨК саласының әлеуметтік — экономикалық дамуын болжамдау бағыттары бойынша қажетті құжаттардың жобасын дайындау;

3.3. Қазақстан Республикасының Агроөнеркәсіп кешенін дамыту жөніндегі 2013-2020 жылдарға арналған (Агробизнес — 2020) бағдарламасының орындалуына талдау жүргізіп және бюджеттік бағдарламаларға сұраныс жасап, ол туралы облыс әкімі аппаратына, Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігіне, облыс әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау және қаржы басқармаларына, басқа да басқармаларға тиісті құжаттардың, мәліметтердің, қызметтік хаттардың жобасын дайындау;

3.4. Жамбыл облысын дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған бағдарламасының орындалуына талдау жасап, мониторинг жүргізіп, ол туралы облыс әкімі аппаратына, Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы және Ұлттық экономикаминистрліктеріне, облыс әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау және қаржы басқармаларына, басқа да басқармаларға тиісті құжаттардың, мәліметтердің, қызметтік хаттардың, басқа да мәліметтердің, таблициялық материалдардың жобасын дайындау;

3.5. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарауды.

3.6. Қажеттілігіне қарай бөлім басшының басқада тапсырмаларын  орындау.

3.7. Жеке азаматтардың және заңды тұлғалардың арыздары мен өтініштеріне   жауап дайындау.

3.8. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексін  сақтау.

3.9. Бөлімнің бір маманы еңбек демалысына кеткенде және денсаулығына байланысты жұмыста жоқ болған кезде уақытша міндетін атқару.

3.10. Қызметкерлердің еңбек қауіпсіздігі және енбекті қорғау іс-шаралары мен ұжымның ішкі еңбек тәртібі ережелерін сақтау.

 1. Экономикалық талдау, жоспарлау және ақпаратпен қамтамсыз ету бөлімі бас маманының жауаптылығы
 2. 4. Бас маман жауапты болады:

4.1. Қазақстан Республикасының еңбек, мемлекеттік қызмет және т.б. заңнамаларында, осы қызметтік нұсқаулықта көзделген жағдайларда өзіне жүктелген қызметтік міндеттерін тиісінше атқармаған немесе атқармағаны үшін.

4.2 Қазақстан Республикасының қолданыстағы әкімшілік, қылмыстық және азаматтық заңдылықтары шегінде өзінің қызметін атқару барысында жасаған құқық бұзушылықтары үшін.

4.3. Қазақстан Республикасының қолданыстағы еңбек және азаматтық заңдылықтары шегінде келтірген материалдық залал үшін;

4.4. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп нормаларын, Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметінде болумен байланысты шектеулерді сақтамағаны үшін.

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУ, ЖОСПАРЛАУ ЖӘНЕ АҚПАРАТПЕН ҚАМТАМСЫЗ ЕТУ БӨЛІМІНІҢ БАС МАМАНЫ

 1. Жалпы ережелер

1.1. Экономикалық талдау, жоспарлау және ақпаратпен қамтамсыз ету бөлімінің бас маманы(бұдан әрі – бөлім бас маман) мамандар санатына жатады.

            1.2. Бас маман Жамбыл облысы әкімдігінің ауыл шаруашылығы басқарма басшысының бұйрығымен қызметке тағайындалады және босатылады.

 • 3. Бас маманбілуітиіс:

1.3.1. Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының  Еңбек  кодексін, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттiк қызмет туралы», «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңдарын, «Қазақстан Республикасы Президентiнiң «Қазақстан Республикасы мемлекеттiк қызметшiлерiнiң әдеп кодексi» Жарлығын, осы санаттағы нақты лауазымның мамандануына сәйкес облыстардағы қатынастарды реттейтiн Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiн, Қазақстанның 2050 жылға дейiнгi Даму стратегиясын және осы санаттағы нақты лауазымның мамандануына сәйкес облыстардағы қатынастарды реттейтiн Қазақстан Республикасының нормативтiк-құқықтық актiлерiн  бiлу.

1.3.2. Еңбек заңнамасын.

1.3.3. Құжаттардың орындалуын бақылаудағы түрлерін мен тәсілдерін.

1.3.4. Іс жүргізу негіздерін. Жеке компьютерде Microsoft Office, Lotus Notes бағдарламаларында жұмыс істеу және ақпараттық технологияларды пайдалану мүмкіндігін.

1.3.5. Ішкі еңбек тәртібінің ережелерін.

1.3.6. Қызметтік құжаттарды мемлекеттік және ресми тілде әзірлеуді.

1.4. Бас маман өз қызметінде төмендегіні басшылыққа алады:

1.4.1. Экономикалық талдау, жоспарлау және ақпаратпен қамтамсыз ету бөлімінің Ережесін;

1.4.2.  Аталған лауазымдық нұсқаулықты;

1.5. Экономикалық талдау, жоспарлау және ақпаратпен қамтамсыз ету бөлімінің бас маманы Бөлім басшысына бағынады.

1.6. Бас маман уақытша болмаған кезде бір-бірін алмастырады.

 1. Экономикалық талдау, жоспарлау және ақпаратпен қамтамсыз ету бөлімінің бас маманының құқықтары

2.1. Өзінің қызметіне қатысты бұйрық жобаларымен танысуға.

2.2. Бөлім басшысына бөлімнің жұмысын жетілдіру және жұмысындағы кемшіліктерді жою жөнінде  ұсыныстар енгізуге.

2.3. Өзі немесе басшылықтың тапсыруы бойынша, қызметтік міндеттерін орындауға байланысты Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген  тәртіппен мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды тұлғаларынан қажетті ақпараттарды, материалдарды  сұратып алуға.

2.4. Құжаттарға өз құқығы шеңберінде қол қоюға.

2.5. Басқарма басшысынан өзінің қызметтік міндеттері мен құқықтарын орындауға көмектесуін талап етуге.

2.6. Облыс көлеміндегі аграрлық саланың экономикалық  бағыттарынындағы  жұмыстарын ұйымдастыру бағытында тиісті жұмыстар мен іс-шараларды жоспарлап өткізуге.

2.7. Ауыл шаруашылығы  мәселелері бойынша мемлекеттік органдармен, кәсіпорындармен, ұйымдармен өзара бірлескен іс-қимылдар жасауға.

 1. Экономикалық талдау, жоспарлау және ақпаратпен қамтамсыз ету бөлімінің бас маманың міндеттері

3.1. Ауыл шаруашылығы салалары бойынша экономикалық талдау жұмыстарын жүргізіп, АӨК бойынша нақты ұсыныстар, пікірлер, қызметтік хаттардың жобасын дайындайды;

3.2. АӨК саласының әлеуметтік — экономикалық дамуын болжамдау бағыттары бойынша қажетті құжаттардың жобасын дайындау;

3.3. Жамбыл облысын дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған бағдарламасының талдау жасап, мониторинг жүргізіп, ол туралы облыс әкімі аппаратына, Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы және Ұлттық экономика министрліктеріне, облыс әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау және қаржы басқармаларына, басқа да басқармаларға тиісті құжаттардың, мәліметтердің, қызметтік хаттардың, басқа да мәліметтердің, таблициялық материалдардың жобасын дайындау;

3.4. Жергілікті мемлекеттік басқару мүддесінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен жергілікті атқарушы органдарға жүктелетін өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыруды;

3.5 АӨК салалары бойынша бағдарламалар, іс-шаралар және басқа да құжаттардың жобасын жасап, олар бойынша ұсыныстардың жобасын дайындау;

3.6. Облыстың экономикалық бағыттары бойынша құжаттарды басқа басқармалармен бірлесе дайындайды, аграрлық саланың көрсеткіштеріне экономикалық талдау жүргізіп, жыл, тоқсан қорытындылары және ай сайынғы көрсеткіштерге талдау жүргізіп, бұл бағытта өз ұсынысын дайындау;

3.7. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарауды;

3.8. Қажеттілігіне қарай бөлім басшының басқада тапсырмаларын  орындау;

3.9. Жеке азаматтардың және заңды тұлғалардың арыздары мен өтініштеріне   жауап дайындау;

3.10. Бөлімнің бір маманы еңбек демалысына кеткенде және денсаулығына байланысты жұмыста жоқ болған кезде уақытша міндетін атқару;

3.11. Қызметкерлердің еңбек қауіпсіздігі және енбекті қорғау іс-шаралары мен ұжымның ішкі еңбек тәртібі ережелерін сақтау.

 1. Экономикалық талдау, жоспарлау және ақпаратпен қамтамсыз ету бөлімінің бас маманың жауаптылығы
 2.       Экономикалық талдау, жоспарлау және ақпаратпен қамтамсыз ету бөлімінің бас маманы жауапты болады:

4.1. Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасында белгіленген және осы лауазымдық нұсқаулықта көрсетілген міндеттерін орындамағаны үшін;

4.2. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген құқықбұзушылықтар және өз құзіретіне сәйкес қызмет атқару барысында жіберілген құқық бұзушылықтар үшін;

4.3. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларында белгіленген материалдық залалдарды келтіргені үшін;

4.4. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп нормаларын, Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметінде болумен байланысты шектеулерді сақтамағаны үшін.

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУ, ЖОСПАРЛАУ ЖӘНЕ АҚПАРАТПЕН ҚАМТАМСЫЗ ЕТУ БӨЛІМІНІҢ БАС МАМАНЫ

 1. Жалпы ережелер

1.1. Экономикалық талдау, жоспарлау және ақпаратпен қамтамсыз етубөлімінің бас маманы  (бұдан әрі – бөлім бас маман) мамандар санатына жатады.

1.2. Бас маман Жамбыл облысы әкімдігінің ауыл шаруашылығы басқарма басшысының бұйрығымен қызметке тағайындалады және босатылады.

 • 3. Бас маман білуі тиіс:

1.3.1. Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Қазақстан Республикасының Президенті туралы» Заңын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік қызмет туралы» Заңын, Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңын, Қазақстан Республикасының «Әкімшілік рәсімдер туралы» Заңын, Қазақстан Республикасының «Нормативтік құқықтық актілер туралы» Заңын, Қазақстан Республикасының «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» Заңын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Заңын, «Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты стратегиясын және осы санаттағы нақты лауазымның мамандануына сәйкес облыстардағы қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін білу.

1.3.2. Еңбек заңнамасын.

1.3.3. Құжаттардың орындалуын бақылаудағы түрлерін мен тәсілдерін.

1.3.4. Іс жүргізу негіздерін. Жеке компьютерде Microsoft Office, Lotus Notes бағдарламаларында жұмыс істеу және ақпараттық технологияларды пайдалану мүмкіндігін.

1.3.5. Ішкі еңбек тәртібінің ережелерін.

1.3.6. Қызметтік құжаттарды мемлекеттік және ресми тілде әзірлеуді.

1.4. Бас маман өз қызметінде төмендегіні басшылыққа алады:

1.4.1. Экономикалық талдау, жоспарлау және ақпаратпен қамтамсыз ету бөлімінің Ережесін;

1.4.2.  Аталған лауазымдық нұсқаулықты;

1.5. Экономикалық талдау, жоспарлау және ақпаратпен қамтамсыз ету бөлімінің бас маманы бөлім басшысына бағынады.

1.6. Бас маман уақытша болмаған кезде бір-бірін алмастырады.

 1. Экономикалық талдау, жоспарлау және ақпаратпен қамтамсыз ету бөлімі бас маманының құқықтары

2.1. Өзінің қызметіне қатысты бұйрық жобаларымен танысуға.

2.2. Бөлім басшысына бөлімнің жұмысын жетілдіру және жұмысындағы кемшіліктерді жою жөнінде  ұсыныстар енгізуге.

2.3. Өзі немесе басшылықтың тапсыруы бойынша, қызметтік міндеттерін орындауға байланысты Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген  тәртіппен мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды тұлғаларынан қажетті ақпараттарды, материалдарды  сұратып алуға.

2.4. Құжаттарға өз құқығы шеңберінде қол қоюға.

2.5. Басқарма басшысынан өзінің қызметтік міндеттері мен құқықтарын орындауға көмектесуін талап етуге.

2.6. Облыс көлеміндегі аграрлық саланың экономикалық  бағыттарындағы  жұмыстарын ұйымдастыру бағытында тиісті жұмыстар мен іс-шараларды жоспарлап өткізуге.

2.7. Ауыл шаруашылығы  мәселелері бойынша мемлекеттік органдармен, кәсіпорындармен, ұйымдармен өзара бірлескен іс-қимылдар жасауға.

 1. Экономикалық талдау, жоспарлау және ақпаратпен қамтамсыз ету бөлімі бас маманының міндеттері

3.1. Ауыл шаруашылығы салалары бойынша экономикалық талдау жұмыстарын жүргізіп, АӨК бойынша нақты ұсыныстар, пікірлер, қызметтік хаттардың жобасын дайындайды;

3.2. АӨК саласының әлеуметтік — экономикалық дамуын болжамдау бағыттары бойынша қажетті құжаттардың жобасын дайындау;

3.3. 2017-2021 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының Агроөнеркәсіп кешенін дамыту жөніндегі бағдарламасының орындалуына талдау жүргізіп, ол туралы облыс әкімі аппаратына, Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігіне, облыс әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау  және қаржы басқармаларына, басқа да басқармаларға тиісті құжаттардың, мәліметтердің, қызметтік хаттардың жобасын дайындау;

3.4. Жамбыл облысы дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған бағдарламасының орындалуына талдау жасап, мониторинг жүргізіп, ол туралы облыс әкімі аппаратына, Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы және Ұлттық экономика министрліктеріне, облыс әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау және қаржы басқармаларына, басқа да басқармаларға тиісті құжаттардың, мәліметтердің, қызметтік хаттардың, басқа да мәліметтердің, таблицалық материалдардың жобасын дайындау;

3.5. АӨК салалары бойынша бағдарламалар, іс-шаралар және басқа да құжаттардың жобасын жасап, олар бойынша ұсыныстардың жобасын дайындау;

3.6.  Басқарма бойынша облыс әкімдігі қаулыларының жобасын дайындап, басқа басқармалармен, мекемелермен келісу;

3.7. Облыстың экономикалық бағыттары бойынша құжаттарды басқа басқармалармен бірлесе дайындайды, аграрлық саланың көрсеткіштеріне экономикалық талдау жүргізіп, жыл, тоқсан қорытындылары және ай сайынғы көрсеткіштерге талдау жүргізіп, бұл бағытта өз ұсынысын дайындау;

3.8. Ауыл шаруашылығы министрлігіне, облыс әкімі аппаратына, басқа да мекемелерге хаттар, басқа да құжаттар дайындап, экономикалық бағыттағы жұмыстарды күнделікті жүргізу;

3.9. Бөлімге келіп түскен хаттарға, арыздарға, басқа да құжаттарға  жауаптар дайындап, олардың уақтылы орындалуын қадағалап отыру;

3.10. Басқарма басшысының, оның орынбасарларының, бөлім басшысының тапсырған жұмыстарын орындау.

3.11. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексін  сақтау.

3.12. Бөлімнің бір маманы еңбек демалысына кеткенде және денсаулығына байланысты жұмыста жоқ болған кезде уақытша міндетін атқару.

3.13. Қызметкерлердің еңбек қауіпсіздігі және енбекті қорғау іс-шаралары мен ұжымның ішкі еңбек тәртібі ережелерін сақтау.

 1. Экономикалық талдау, жоспарлау және ақпаратпен қамтамсыз ету бөлімі бас маманының жауаптылығы
 2. 4. Бас маман жауапты болады:

4.1. Қазақстан Республикасының еңбек, мемлекеттік қызмет және т.б. заңнамаларында, осы қызметтік нұсқаулықта көзделген жағдайларда өзіне жүктелген қызметтік міндеттерін тиісінше атқармаған немесе атқармағаны үшін.

4.2 Қазақстан Республикасының қолданыстағы әкімшілік, қылмыстық және азаматтық заңдылықтары шегінде өзінің қызметін атқару барысында жасаған құқық бұзушылықтары үшін.

4.3. Қазақстан Республикасының қолданыстағы еңбек және азаматтық заңдылықтары шегінде келтірген материалдық залал үшін.

4.4. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп нормаларын, Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметінде болумен байланысты шектеулерді сақтамағаны үшін.